Nybyggnation

Nybyggnation villor

Husbygge 2016
Putsat hus in- och utvändigt. Huset är ritat av en arkitekt och byggt på plats.
Nybyggnation av enfamiljs- och parhus (ca. 40 fastigheter inom ett gruppområde).
Husresning

Nybyggnation hyreshus

Bygge av bostadsrättsfastigheter.
Flerfamiljshus, har byggts och ser ut så här när bostadsrättsinnehavarna flyttat in.